Projectes socio-culturals d'art


Consultar Preu

Característiques

Crear un mural participatiu que representi a una comunitat
● Promoure el treball col·lectiu i col·laboratiu
● Apropar l’art mural als participants, implicant-los en la seva creació
● Dinamitzar activitats que afavoreixin les relacions entre veïnats
● Revitalitzar i embellir zones degradades per a l’ús de la comunitat.